Chi tiết

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

  • Danh mục: Nhà máy  
  • Khách hàng:Homest
  • Ngân sách:
  • Thời gian:
  • Tags:

Thông tin dự án :

Sản phẩm Pentech cung cấp:

  • Ống gió & phụ kiện
  • Cửa gió + OBD
  • Nối mềm vải bạt