Chi tiết

TÒA NHÀ CỤC TIN HỌC

 • Danh mục: Văn phòng - nhà hàng  
 • Khách hàng:Penheatco
 • Ngân sách:
 • Thời gian:
 • Tags:

Thông tin dự án :

Sản phẩm Pentech cung cấp:

 • Ống gió & phụ kiện
 • Van FD
 • Van NRD
 • Van MD
 • Van PRD
 • Cửa gió
 • Nối mềm chống cháy