Chi tiết

TTTM VĨNH YÊN

Thông tin dự án :

Tổng diện tích sàn là 20.542 m2 có tổng mức đầu tư trên 255 tỷ đồng. Trong đó, chợ chính được xây dựng gồm 01 tầng bán hầm, 02 tầng nổi và 01 tầng mái đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho gần 600 hộ, trong đó có 147 ki ốt và 448 điểm kinh doanh; chợ ướt gồm 02 tầng với diện tích 4.920 m2, đáp ứng cho 572 hộ kinh doanh bao gồm 09 ki ốt và 563 điểm kinh doanh

Sản phẩm Pentech cung cấp:

  • Quạt gió
  • Ống gió & phụ kiện
  • Van FD
  • Van MD
  • Cửa gió + OBD
  • Nối mềm chống cháy
  • Hệ thống điện động lực & điều khiển
  • Lắp đặt hệ thống thông gió