Chi tiết

CT2E - MỄ TRÌ

Thông tin dự án :

Sản phẩm Pentech cung cấp:

  • Ống gió & phụ kiện
  • Van FD
  • Van MD
  • Van NRD
  • Van PRD
  • Cửa gió + OBD
  • Cửa khuếch tán
  • Cửa nan
  • Louver
  • Nối mềm chống cháy