Chi tiết

TÒA A,B,C - HH2 DƯƠNG NỘI

Thông tin dự án :

Sản phẩm Pentech cung cấp:

  • Ống gió & phụ kiện
  • Van FD
  • Van MD
  • Van NRD
  • Van PRD
  • Cửa gió + OBD
  • Nối mềm chống cháy