Dịch vụ

Cung cấp máy móc thiết bị

Nhà phân phối thiết bị điều hòa không khí trung tâm VRV/VRF, Chiller các hãng Daikin, Toshiba, Carrier Cung cấp máy móc sản xuất cơ khí, dây chuyền sản xuất ống gió Autoline, máy cắt CNC chuyên dụng cho hệ thống HVAC...

Phân phối thiết bị ĐHKK Trung tâm VRV/VRF: Daikin, Toshiba

 

Phân phối thiết bị ĐHKK Trung tâm Chiller: Macquay, Carrier, York, Clima

 

Cung cấp máy móc sản xuất cơ khí: Trung tâm gia công ống gió Autoline, máy ghép mí, máy lock, máy tạo mí đơn-mí kép, máy vào ke, máy ống gió tròn ... của các hãng: GZHCH, ACL ...