Chi tiết

IPLV/NPLV trong HVAC

  • Khach 2
  • 2017-08-10 15:16:44
  • 0

Thông thường khi đánh giá hiệu suất hoạt động của một hệ thống lạnh, điều hòa không khí, người ta quan tâm đến thông số COP (hay EER). Tuy nhiên để ý thêm đến khía cạnh sử dụng năng lượng hiệu quả và tối ưu hóa hệ thống, IPLV và NPLV mới thực sự là các thông số có giá trị và đáng quan tâm hơn. Vì sao lại như vậy ?

Trước tiên IPLV (Integrated Part-Load Value) là gì. Đó là một tham số được ASHRAE đưa ra để đánh giá hiệu quả của chiller (hay cả hệ thống chiller) ở nhiều điều kiện hoạt động khác nhau. Với COP và EER, hiệu suất thể hiện của chiller khi đó chỉ ở 1 điều kiện là chạy full tải (100% công suất). Con số COP mang tính “hình thức” và “điển hình” nhiều hơn thực tế. Vì 100% tải trong vòng đời của chiller sẽ chỉ đạt đến trong một số ít lần, nó chiếm tỉ lệ nhỏ.

IPLV thực sự rất quan trọng vì nó cho thấy tác động liên quan đến chi phí vận hành và hiệu quả hoạt động trong suốt vòng đời của chiller. Giá trị IPLV được tính tại các điều kiện hoạt động 100%, 75%, 50% và 25% tải. Người ta lấy trị số EER (hay COP) của chiller tương ứng tại 4 điều kiện trên , sau đó nhân thêm cho chúng các trọng số (hệ số) để tính đến tần suất ứng với các điều kiện. Các trọng số đó lần lượt là 0.01, 0.45, 0.42, 0.12 . Từ các trọng số ta có thể thấy điều kiện 100% tải chỉ chiếm 1% trong vòng đời chiller, phần lớn thời gian hoạt động là ở 75% hoặc 50% tải. Các con số này là được lấy theo tiêu chuẩn ARI 550. Cụ thể công thức tính IPLV

IPLV = 0.01A+0.42B+0.45C+0.12D

Trong đó :

A = COP or EER @ 100% Load

B = COP or EER @ 75% Load

C = COP or EER @ 50% Load

D = COP or EER @ 25% Load

NPLV (Non-standard Part Load Value) cơ bản cũng được tính như IPLV, nhưng linh động hơn. Thay vì cố định ở 100%, 75%, 50% và 25%, các giá trị có thể chọn đa dạng hơn, ví dụ 20%, 30%..v…v..

Quan tâm hơn đến IPLV/NPLV, hệ thống ĐHKK trung tâm sẽ thực sự được cân nhắc đến tính hiệu quả trong suốt vòng đời hoạt động.