Tuyển dụng

Blog
[Tuyển dụng] Công nhân kỹ thuật
  • Khach 2
  • 2018-07-13 17:18:41
  • 1

Do nhu cầu phát triển của Công ty, Pentech hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ và kinh nghiệm cho vị trí Công nhân kỹ thuật cho các d...

Blog
[Tuyển dụng] Kỹ sư giám sát thi công
  • Khach 2
  • 2018-06-19 15:39:44
  • 1

Do nhu cầu phát triển của Công ty, Pentech hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ và kinh nghiệm cho vị trí Kỹ sư giám sát/ phụ trách th...