Tin tức

Blog
[Tuyển dụng] Kỹ sư giám sát thi công
  • Khach 2
  • 2018-06-19 15:39:44
  • 1

Do nhu cầu phát triển của Công ty, Pentech hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ và kinh nghiệm cho vị trí Kỹ sư giám sát/ phụ trách th...